baaaan
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับเว็บไซต์ baaaan.com ต่อไปนี้เรียกว่า ("เว็บไซต์")
กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านได้เข้าใช้งาน หรือ ประกาศขายบ้าน คอนโด ที่ดิน และ/หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ท่านได้เข้าใจและยินยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
การสมัครสมาชิก/ลงทะเบียน
- เมื่อผู้ใช้ได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในการรับรหัสทาง SMS และยืนยันผ่านทางเว็บไซต์ หมายถึงผู้ใช้ได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ SMS)
- เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้ลงทะเบียนเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์/ซิมการ์ด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย รหัสทางไกลสากล +66 และหมายเลขโทรศัพท์/ซิมการ์ดได้ผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว
- ท่านยอมรับว่าหมายเลขโทรศัพท์/ซิมการ์ดที่ใช้สมัครสมาชิกนี้เป็นของท่านเอง
- ท่านยืนยันการสมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดๆที่ซื่อสัตย์สุจริต
- ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ
- ห้ามจำหน่าย/โอน/แลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
- สำหรับผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
- เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ ผู้ใช้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
การลงประกาศ/โพส ขายบ้าน คอนโด ที่ดิน
- ท่านตกลงที่จะนำเข้าข้อมูล เนื้อหา และ รูปภาพที่ถูกต้องตามความจริง
- บ้าน คอนโด ที่ดิน 1 รายการ ลงประกาศขายได้ 1 ประกาศ เท่านั้น
- อสังหาริมทรัพย์ต้องมีอยู่จริง อยู่ในสภาพใช้งานได้ และพร้อมส่งมอบ
- ไม่เป็นทรัพย์สินที่ถือครองด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ไม่มีเนื้อหาการแสวงหาผลประโยชน์ด้านอื่น, คำโฆษณา ลิงค์เชื่อมโยง และ/หรือ สแปมข้อมูลเว็บไซต์
- เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ลบ/ระงับ ข้อมูลเผยแพร่ที่ผิดต่อกฎข้างต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบต่อบุคคลอื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทรัพย์สินทางปัญญา
- เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
- เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรับผิดชอบทางกฎหมาย
- หากได้รับผลกระทบต่อบุคคลอื่น ท่านยินยอมรับผิดชอบกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่านแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อท่านและบุคคลอื่น
พบเห็นรายการประกาศที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดแจ้งให้เราทราบ
ติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ baaaan.th@gmail.com